Category Archives: PHP

Little PHP Tricks

Casting Arrays to Objects

$jenis = array('avocado', 'rambutan', 'pisang');
$warna = array('hijau', 'merah', 'kuning');
$buah = array_combine($jenis, $warna);
$buah = (object) $buah;
var_dump($buah);

Output:

object(stdClass)[1]
public 'avocado' = string 'hijau' (length=5)
public 'rambutan' = string 'merah' (length=5)
public 'pisang' = string 'kuning' (length=6)

Delete an item from an array

unset($array[$i]);

This will break a “for ($i=0; $i

Select a random item from an associative list

$jenis = array('avocado', 'rambutan', 'pisang');
$warna = array('hijau', 'merah', 'kuning');
$buah = array_combine($jenis, $warna);
$keys = array_keys($buah);
$buah = (object) $buah;
$random = $buah->$keys[rand()%count($keys)];
echo $random;

Deal with complex structures

$pentadbir['kira'][$jumlah['pegawai']] = $val['Hasil'];

Casting the array to an object allows us to use object notation (->) and makes the code more readable:

$jumlah= (object) $jumlah;
$pentadbir = (object) $pentadbir;
$pentadbir->kira[$jumlah->pegawai] = $jumlah->Hasil;

PHP Tips [Part 1]

Guna PHP? Disini saya cuba berkongsi beberapa tips PHP walaupun dah agak ketinggalan sikit. Saya harap ianya sedikit sebanyak membantu dan menjadi panduan kepada mereka-mereka yang sedang mempelajari PHP. Korang yang ada tips atau trick lain boleh la letak kat ruangan komen.

Gunakan single quotes

Cuba elakkan menggunakan double quotes dalam variable. Ini kerana PHP tidak ‘baca’ variable di dalam single quote dan secara langsung mengurangkan run-time PHP.

$teks= 'Malaysia';
echo 'Selamat Pagi $teks.';
// Paparan: Selamat Pagi $teks.
echo "Selamat Pagi $teks.";
// Paparan: Selamat Pagi Malaysia.

Skrip ini lebih efisien

echo 'Selamat Pagi ' . $teks . '.';

berbanding daripada skrip berikut

echo "Selamat Pagi $teks.";

Tips & Singkatan

 1. $variable = $variable + 1; boleh ditulis seperti berikut $variable ++; atau $variable --;
 2. $teks = 'Malaysia';
  $teks = "Selamat Pagi $teks.";
  

  boleh disingkatkan menjadi

  $teks = 'Malaysia';
  $teks .= 'Selamat Pagi ' . $teks . '.';
  
 3. if ($saham == 'naik') {
  		$duit ++;
  }

  singkatkan menjadi..

  if ($saham == 'naik') $duit ++;

  dan struktur menggunakan else

  if ($saham == 'naik') $duit ++;
  else $duit --;
 4. if ($variable == true) echo 'Some string.';
  elseif ($somevariable == false) echo 'Other string';

  singkatkan menjadi..

  if ($variable) echo 'Some string.';
  elseif (!$somevariable) echo 'Other string';
 5. Contoh shortcut untuk if-else statement
   if( $warna == 'biru' ) {
      echo 'Biru';
    } else {
      echo 'Warna lain';
    }

  boleh disingkatkan menggunakan ternary operators

  echo ( $warna == 'biru' ) ? 'Biru' : 'Warna lain';