Tag Archives: featured

Manually download of Android SDK Components (Android SDK platforms)

UPDATED

New page for Android SDK Viewer. This page allows you to browse and download Android SDK component. Give it star and contribution welcome!

  Android SDK

  Common Problem:

  Eclipse (Access is denied) – Right click eclipse.exe and select “Run as Administrator”
  Slow download? – Use W G E T for Windows

  Manually download of Android SDK Components (Android SDK platforms)
  5/5 based on 44 reviews

Bayaran Insentif Wilayah

Artikel ini telah diubah suai merujuk kepada BIW terkini iaitu Lampiran G, PP. Bil. 7/2007.

Bayaran Insentif Wilayah (BIW) adalah bayaran insentif kepada pegawai Perkhidmatan Awam yang bertukar wilayah. Pegawai yang bertukar wilayah adalah seperti kelayakan di bawah.

Syarat-syarat Kelayakan

 1. Pegawai yang berasal dari Sabah (termasuk Labuan) atau Sarawak yang dilantik dan atau ditempatkan di Semenanjung atau
 2. Pegawai yang berasal dari Semenanjung yang dilantik dan atau ditempatkan berkhidmat di Sabah (termasuk Labuan) atau Sarawak atau
 3. Pegawai dari Sabah (termasuk Labuan) dan Sarawak yang bertukar di negeri-negeri itu.

Kadar Bayaran

Lingkungan Gaji % daripada gaji yang diterima
RM5565.61 dan ke atas 12.5
RM3566.05 – RM5565.60 15
RM1783.84 – RM3566.04 17.5
RM1176.76 – RM1783.83 20
RM841.90 – RM1176.75 22.5
RM841.89 dan ke bawah 25

Pegawai yang berkelayakan untuk dibayar Elaun Wilayah
 • Pegawai yang telah dilantik Tetap
 • Guru sandaran Terlatih

Dokumen sokongan yang diperlukan

 • Sijil Kelahiran Ibu atau Bapa Pegawai
 • Sijil Kelahiran Pegawai
 • Surat akuan Sumpah
  (Bagi tujuan mengistiharkan wilayah yang dipilih samada mengikut wilayah asal ibu atau wilayah asal bapa)

Rujukan

 1. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 1988 – Elaun Wilayah Bagi Pegawai-Pegawai Tempatan Yang Bertugas Di Sabah/Sarawak Dan Elaun Gangguan bagi Pegawai Yang Bertukar Wilayah
 2. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 1987 – Elaun-Elaun Dan Kemudahan-Kemudahan Bagi Pegawai-Pegawai Yang Bertukar Wilayah
 3. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 1996 – Pelarasan Saranan Anggota Sistem Saraan Baru 1995
 4. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 12 Tahun 2001Lampiran G, Pelarasan Gaji 10% Kepada Anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan Di Bawah Sistem Saraan Baru
 5. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002 – Pelaksanaan Sistem Saraan Malaysia
 6. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2007Lampiran G, Pemberian kenaikan Gaji Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan Di Bawah Sistem Saraan Malaysia

Pendaftaran syarikat bagi kakitangan awam

KEMASKINI 15 OGOS 2017

PANDUAN MEMUAT TURUN DOKUMEN

 1. Isikan Nama, Alamat E-mel dan Kategori dan klik Submit
 2. Klik pada pautan yang disediakan untuk memuat turun fail
 3. Gunakan aplikasi seperti 7zip untuk mengekstrakkan kandungan “Contoh_Surat_Kebenaran.zip
 4. Untuk membuka dokumen Surat_Kebenaran_Berniaga2.pdf, rujuk fail Panduan.txt untuk mendapatkan katalaluan

KEMASKINI 27 JANUARI 2014

Sebelum gua mulakan, sila baca PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 [Pekerjaan luar] ni dulu. Kemudian baca pula PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 7 TAHUN 1982.

Kalau tuan puan belum baca dua benda tu, maka tuan puan akan terdorong untuk membuat komen/soalan yang sering di tanya dengan jawapan yang sama. Sila baca dulu.

Tuan puan sudah membaca dua perkara di atas? Sudah? Ok. Tahniah. Tuan puan boleh pergi jauh dengan perniagaan tuan puan.

Kalau belum, sila baca terlebih dahulu. Kalau tuan puan tetap belum membaca, gua ambil ringkasan dari PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 [di bawah tajuk Pekerjaan Luar]:

Walau apa pun peruntukan subperaturan (1), seseorang pegawai boleh memohon kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan untuk mengusahakan perkhidmatan tertentu daripada jenis yang disebutkan dalam subperaturan (1) bagi faedah dirinya atau saudaramaranya yang dekat atau bagi mana-mana badan yang tak mencari keuntungan yang dia ialah seorang pemegang jawatan dalam badan tersebut.

Baca pautan di atas untuk mengetahui peruntukan subperaturan (1).

Ok. Sebelum gua teruskan, muat turun dahulu borang contoh.

Isi borang berikut untuk mendapatkan Contoh Surat Kebenaran Ketua Jabatan Pendaftaran Syarikat Bagi Kakitangan Awam.

Terima kasih kepada pembaca blog ini, En. Suhaimi kerana membenarkan surat contoh yang dibuat beliau dikongsikan dan dijadikan rujukan pembuat pembaca yang lain.

Setelah pautan tersebut dibuka, senarai fail yang berkenaan akan dipapar. Klik pada File > Download (atau Ctrl + S)

JANGAN LUPA KLIK PADA Panduan.txt UNTUK MENDAPATKAN KATALALUAN

Gua kongsi sedikit maklumat tentang kakitangan awam yang ingin membuat perniagaan. Pada dasarnya penjawat awam boleh menjalankan perniagaan sama ada secara online atau sebagainya dengan syarat hendaklah mendapat kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Ketua Jabatan. Peraturan ini dinyatakan di bawah peraturan 5, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu mengenai pekerjaan luar.

Dari segi undang-undang mana-mana orang yang hendak menjalankan perniagaan perlu mendaftarkan syarikat atau perniagaan (enterprise). Berdasarkan peraturan, penjawat awam boleh mendaftarkan perniagaan (enterprise) untuk menjalankan perniagaan. Bagaimanapun jika melibatkan pendaftaran syarikat, terdapat larangan khusus yang dinyatakan di bawah perenggan 4 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 tahun 1982 iaitu kaki tangan Kerajaan tidak dibenarkan dilantik atas nama persendirian dalam lembaga pengarah bagi mana-mana syarikat. Ini bermaksud penjawat awam tidak dibenarkan memegang jawatan pengarah dalam syarikat.

Kesimpulannya, penjawat awam boleh mendaftarkan perniagaan (enterprise) untuk menjalankan perniagaan sama ada:

 • mengambil bahagian secara lansung atau tak langsung dalam pengurusan atau perjalanan apa-apa perusahaan komersil, pertanian atau perindustrian;
 • mengusahakan bagi mendapatkan upah apa-apa kerja bagi mana-mana institusi, syarikat, firma atau individu persendirian;
 • sebagai seorang pakar, memberi apa-apa laporan atau keterangan pakar, sama ada dengan percuma atau dengan mendapat upah; atau
 • bertugas sebagai seorang wasi, pentadbir atau penerima.

Hendaklah mendapat kebenaran Ketua Jabatan terlebih dahulu sebelum menjalankan perniagaan tertakluk kepada syarat di bawah peraturan 5, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.

Rujukan:

 1. PERATURAN – PERATURAN PEGAWAI AWAM. (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993. JPA. 10 Januari 2010
 2. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 1982. JPA. 10 Januari 2010

Nota Kaki:
Daftar perniagaan enterprise dan daftar syarikat sendirian berhad (Sdn. Bhd) adalah berbeza. Kecuali harta pusaka.