GIT Aliases

GIT Logo

Dalam GIT pun boleh buat Aliases juga. Cuma tambah dekat config GIT:

#make "st" alias for "status"
git config --global alias.st status

#make "ci" alias for "commit"
git config --global alias.ci commit

#make "br" alias for "branch"
git config --global alias.br branch

#make "co" alias for "checkout"
git config --global alias.co checkout

#make "df" alias for "diff"
git config --global alias.df diff

Dan seterusnya. Rujuk Git Cheat Sheet untuk maklumat lanjut.

GIT Aliases

Related Posts: